Zbiorniki do programu "Moja Woda"

Wszystkim uczestnikom, którzy złożyli wnioski w ramach programu „MOJA WODA” realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypominamy, że z końcem czerwca (30.06.2024r.) zbliża się termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia.

To już ostatni dzwonek na zakup i montaż odpowiednich zbiorników i akcesoriów niezbędnych do gromadzenia deszczówki.

Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłeś się w zbiorniki o sumarycznej pojemności min. 2 m3 – to trafiłeś w odpowiednie miejsce.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z szeroką gamą kontenerów IBC jakie posiadamy w sprzedaży.
WYSTAWIAMY IMIENNE FAKTURY VAT – niezbędne dokumenty potwierdzające poniesione koszty kwalifikowane związane z inwestycją.

Program „Moja Woda” pomaga chronić polskie zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym (gospodarstwom domowym) dofinansowania na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji.
Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartość zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2 tys. zł natomiast minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie – 2 000,00 zł.  Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne.