Rura Ø32 mm posiadająca adapter 2” umożliwiający podłączenie do zaworu kontenera IBC, posiadająca dwa wyjścia: zawór PCV 1” oraz szybkozłącze do węża.